One thought for today

czysty intelekt
Utrzymuj swój intelekt czystym i klarownym. Gdy mój umysł zaprzątnięty jest problemami, blokowana jest moja umiejętność wychwytywania. Siła wychwytywania jest subtelną umiejętnością intelektu, która pozwala na wychwytywanie wibracji lub zrozumienia potrzebnych w danej chwili. Gdy utrzymuję swój intelekt wolnym, jestem w stanie wychwytywać rzeczy swoją intuicją, dzięki czemu nie wpadam w zamieszanie. Dzisiaj mój intelekt będzie czysty i klarowny.

clean intellect
Keep your intellect clean and clear. When I hold onto issues in my mind it blocks my catching power. Catching power is the subtle ability of the intellect to catch a vibration or insight revealing an understanding needed in the moment. When I keep my intellect free to catch these insights I become free from confusion. Today let me have a clean, clear intellect.

more: one-more-thought-for-today

Top